Facebook Live Chat
Trang chủ > Lập trình Python

Khoá học lập trình Python với Security

2016-03-18

1. Giới thiệu Python:

Python là ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng (object-oriented scripting language). Không chỉ vậy, nó còn là một ngôn ngữ cấp cao có khả năng thông dịch (interpreted language) và có tính tương tác (interactive language) cao.

Nhờ chức năng thông dịch mà trình thông dịch (Interpreter) của Python có thể xử lý lệnh tại thời điểm chạy chương trình (runtime). Nhờ đó mà ta không cần biên dịch chương trình trước khi thực hiện nó (tương tự như Perl và PHP).

Tính năng tương tác của Python giúp ta có thể tương tác trực tiếp với trình thông dịch của nó ngay tại dấu nhắc lệnh. Cụ thể: Ta có thể thực hiện lệnh một cách trực tiếp tại dấu nhắc của Python.

Python hỗ trợ mạnh cho phong cách lập trình hướng đối tương và kỹ thuật lập trình gói mã trong đối tượng.

Mặc dầu Python được xem là ngôn ngữ lập trình dành cho những ai mới làm quen với việc lập trình trên máy tính, nhưng nó hỗ trợ mạnh cho việc phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ các chương trình xử lý văn bản đơn giản đến các ứng dụng web, đến các chương trình game,…     

Python được phát triển tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Toán học và Khoa học Máy tính Hà Lan bởi Guido van Rossum vào những năn 80-90 của thế kỷ trước. Hiện nay Python được duy trì và phát triển bởi nhóm phát triển core của viện này.

Python được phát triển từ nhiều ngôm ngữ khác nhau: ABC, Modula-3, C, C++, Algol-68, SmallTalk, Unix shell và các ngôn ngữ script khác.

Tương tự như Perl, Python là ngôn ngữ có bản quyền, hiện nay mã nguồn của nó được phát hành theo GNU - General Public License (GPL).

2. Các chức năng chính của Python:

            Ngoài các chức năng thông thương của một ngôn ngữ lập trình hiện đại như: Dễ học, dễ đọc mã nguồn, dễ phát triển, dễ tương tác với hệ thống/với mạng, chạy trên đa nền, nhúng được trong nhiều ngôn ngữ lập trình cấp cao, tương tác với hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu,… Python còn có các chức năng nổi trội sau đây:

·      Một trong những điểm mạnh nhất của Python đến từ thư viện chuẩn của nó: Một thư viện lớn, dễ sử dụng có tính tương thích cao và đặc biệt hoạt động đa nền: UNIX, Windows and Macintosh.

·      Python có thể được sử dụng như ngôn ngữ script, hoặc ngôn ngữ biên dịch, nhờ đó mà ta có thể buil các chương trình lớn trên nó.

·      Python hỗ trợ chế độ Interactive, nhờ đó mà ta có thể nhập kết quả từ các đầu cuối khác nhau vào chương trình Python, nhờ đó mà việc test và debug lỗi code trở nên đơn giản hơn.

·      Python cho phép người lập trình tích hợp (add-on) các mô-đun cấp thấp, các tool tùy chọn vào trình thông dịch của nó. Điều này giúp cho việc lập trình trên Python trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

3. Nội dụng khoá học lập trình an toàn với Python trên ACT

 

Học kỳ Bài học Tên bài học Thời gian
1 - Python cơ bản 1 Làm quen với ngôn ngữ lập trình Python 3h
2 Kiểu dữ liệu và biến 3h
3 Phép toán và biểu thức 3h
4 Câu lệnh rẽ nhánh và vòng lặp 3h
5 Lập trình sử dụng hàm 3h
6 Module và Package 3h
7 Chuỗi và cấu trúc dữ liệu 3h
8 Làm việc với file 3h
9 Bẫy và xử lý lỗi 3h
10 Bài tập làm việc nhóm 3h
2 - Python nâng cao cho lập trình an toàn 1 Lập trình mạng với Python 6h
2 IDA Python - Python với IDA 3h
3 Immunity Debugger và Python 3h
4 Fuzzing 6h
5 Unicorn & Capstone Engine 9h
6 CTF & bài tập 3h

 

 

4. Những gì bạn đạt được sau khoá học?

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Python
 • Sử dụng Python trong lĩnh vực an toàn thông tin:
  • Network Security - bảo vệ hệ thống mạng
  • Pentesting - Đánh giá bảo mật
  • Malware analyzing - Phân tích mã độc
  • Exploit - Khai thác lỗ hổng
 • Chơi CTF.

5. Những kiến thức nền tảng để tham gia khoá học

 • Có hiểu biết cơ bản về mã hoá và kiến trúc máy tính
 • Sử dụng thành thạo hệ điều hành Windows và một họ thuộc Linux (Ubuntu, Kali, Centos, ...)
 • Có hiểu biết về TCP/IP
 • Có tinh thần tự giác học tập
 • Có sự hứng thú và yêu thích lập trình