Facebook Live Chat
Chương trình học

Lập trình Java Core

2021-02-26
Khóa học Lập trình Java Core tại Học viện CNTT ACT nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản nhất tới nâng cao về ngôn ngữ lập trình Java. Khóa học được chia thành 2 phần kiến thức: Java Core Basic và Java Core Advance...

Web Security and Penetration Testing

2017-05-06
Chương trình đào tạo chuyên viên nhằm đảm bảo An Ninh Website.

Lập trình Java Web

2017-03-20
Lập trình hướng đối tượng với Java Web

Khoá học lập trình Python với Security

2016-03-18
Lập trình Python với Security trên ACT, học viên sẽ được tiếp cận với ngôn ngữ lập trình rất phổ biến và đa nền tảng hiện nay là Python, cũng như sử dụng nó vào an toàn thông tin như bảo mật mạng, bảo mật hệ thống, phân tích mã độc và có thể chơi CTF.

Lập trình C cơ bản tại ACT

2016-01-18
Lập trình C cơ bản trên ACT do giảng viên khoa An Toàn Thông Tin - Học viện kỹ thuật Mật Mã trực tiếp giảng dạy

CEHv10 - Chương trình đào tạo hacker mũ trắng

2015-10-23
CEHv10 là một chương trình đào tạo hacker nổi tiếng nhất hiện nay, bao gồm nhiều kỹ năng thiết thực về hacking và an toàn thông tin.

Microsoft Certified System Administrator (MCSA) 2016

2015-10-23
MCSA Windows Server 2012 là chứng chỉ quản trị hệ thống cao cấp của Microsoft trên nền tảng hệ điều hành Windows Server 2012. Chương trình đào tạo MCSA Windows Server 2012 cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm (Users) đến nền tảng Windows Server cho các máy chủ chuyên dụng. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server 2012 cũng như các ứng dụng mạng trên hệ điều hành này như Active Directory, DNS, DHCP, NAP, NLB, DAC…

Quản trị hệ thống Linux LPI I và II

2015-10-23
Nội dung khóa học này sẽ trang bị cho học viên các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về hầu hết các hệ điều hành Linux.Sau khi học xong chương trình này học viên sẽ có đầy đủ các kiến thức để lấy chứng chỉ LPI cấp độ 1 và 2, giúp cho học viên biết sử dụng thành thạo và hiểu biết về các thành phần chính của hệ điều hành Linux : Từ việc cài đặt cấu hình hệ thống, sử dụng cơ bản đến việc tinh chỉnh các dịch vụ, quá trình khởi động hệ thống, biên dịch kernel, bảo trì hệ thống, quản lý mạng và xử lý sự cố