Facebook Live Chat
Trang chủ > Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 03/2017 tại học viện mạng ACT

2015-10-23
STT Khoá học Khai giảng Giờ học Thời lượng Ngày học Học phí đóng tiền 1 lần
1 Quản trị mạng Cisco – BootCamp - CCNA S-20 03/2017 17h30 – 20h 80h 2-4 Liên hệ
2 Quản trị mạng Cisco – BootCamp - CCNA S-21 03/2017 17h30 – 20h 80h 3-5 Liên hệ
3 Quản trị mạng Cisco - CCNA L-18 03/2017 17h30 - 20h 120h 2-4 Liên hệ
4 Quản trị mạng Cisco - CCNA L-19 03/2017 17h30 - 20h 120h 3-5 Liên hệ
5 Quản trị an toàn mạng - CCNA Security CS02 03/2017 17h30 – 20h 60h 2-4 Liên hệ
6 Quản trị an toàn mạng - CCNA Security CS03 03/2017 17h30 – 20h 60h 3-5 Liên hệ
7 Quản trị hệ thống Microsoft MCSA 2012 -MS03 03/2017 17h30 – 20h 100h 2-4 Liên hệ
8 Quản trị hệ thống Microsoft MCSA 2012 -MS04 03/2017 17h30 – 20h 100h 3-5 Liên hệ
9 Quản trị mạng Linux LPI nâng cao -T01 03/2017 17h30 – 20h 60h 2-4 Liên hệ
10 Quản trị mạng Linux LPI cơ bản – T01 03/2017 17h30 – 20h 60h 3-5 Liên hệ
11 Lập trình C/C++ LTC11 03/2017 17h30 – 20h 60h 2-4 Liên hệ
12 Lập trình ứng dụng C# -LTCS 01 03/2017 17h30 – 20h 60h 3-5 Liên hệ
13 Lập trình Java - Java L06 03/2017 18h-21h 60h T7-CN Liên hệ

 

Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo liên hệ với số điện thoại: 0978 571 541

Xem chi tiết các khoá học tại đây