Facebook Live Chat
Trang chủ > Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 12/2017

2015-10-23
STT Khoá học Khai giảng Giờ học Thời lượng Ngày học Học phí 
1 Quản trị mạng Cisco - CCNA L-19 12/2017 Liên hệ 160h Liên hệ Liên hệ
2 Hacker mũ trắng CEH 12/2017 Liên hệ 60h Liên hệ Liên hệ
4 Quản trị mạng Linux LPI cơ bản 12/2017 Liên hệ 60h Liên hệ Liên hệ
5 Lập trình C 12/2017 Liên hệ 60h Liên hệ Liên hệ
6 Lập trình Java  12/2017 Liên hệ 60h Liên hệ Liên hệ

Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo xin liên hệ với số điện thoại: 0978 571 541

Xem chi tiết các khoá học tại đây