Facebook Live Chat
Trang chủ > Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 8/2018

2015-10-23
STT Khoá học Khai giảng Giờ học Thời lượng Ngày học Học phí 
1 Quản trị mạng Cisco - CCNA  08/2018 Liên hệ 160h Liên hệ Liên hệ
2 Hacker mũ trắng CEHv10 08/2018 Liên hệ 60h Liên hệ Liên hệ
3 Quản trị mạng Linux LPI cơ bản 08/2018 Liên hệ 60h Liên hệ Liên hệ
4 Lập trình C căn bản 08/2018 Liên hệ 60h Liên hệ Liên hệ
5 Lập trình Java căn bản 08/2018 Liên hệ 120h Liên hệ Liên hệ
6 Quản trị hệ thống Windows 2016 08/2018 Liên hệ 120 Liên hệ  Liên hệ
7 Lập trình Web PHP 08/2018 Liên hệ 60 Liên hệ Liên hệ
8 Lập trình nhúng ARDUINO 08/2018 Liên hệ 40 Liên hệ Liên hệ

Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo xin liên hệ với số điện thoại: 0978 571 541

Xem chi tiết các khoá học tại đây