Facebook Live Chat
Trang chủ > Lập trình Java

Lập trình hướng đối tượng với Java

2017-03-20

      Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment). Cú pháp Java được vay mượn nhiều từ C & C++ nhưng có cú pháp hướng đối tượng đơn giản hơn và ít tính năng xử lý cấp thấp hơn. Do đó việc viết một chương trình bằng Java dễ hơn, đơn giản hơn, đỡ tốn công sửa lỗi hơn.

      Khóa học “Lập trình Java OOP” nhằm hướng tới xây dựng cho sinh viên nắm chắc các khái niệm cơ bản về OOP thông qua ngôn ngữ Java. Một mặt, giúp sinh viên đảm bảo được việc học lập trình Java ở Học viện kỹ thuật Mật mã trong các môn học như :

 • Kỹ thuật lập trình (năm 2)
 • Lập trình hướng đối tượng OOP (năm 3)

Đặc biệt, đối với sinh viên chuyên ngành “Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động” đây là nền tảng để sinh viên học những năm chuyên ngành với các bạn chọn “Lập trình di động với Android”. Khóa học “Lập trình Java OOP” hướng tới xây dựng cho sinh viên khả năng lập trình ứng dụng sử dụng Java làm nền tảng để sinh viên có khả năng tự phát triển học tập theo các hướng khác như: Lập trình web với java EE, lập trình Mạng (backend, frontend)……

I. Kết thúc khóa học học viên sẽ có khả năng :

 • Hiểu về ngôn ngữ lập trình Java
 • Biết cách thiết lập môi trường cho ứng dụng Java
 • Nắm được cấu trúc của chương trình Java
 • Sử dụng thành thạo được công cụ NetBean
 • Biết cách nhập dữ liệu từ bàn phím và xuất dữ liệu ra màn hình
 • Biết cách thực hiện các phép toán số học và các hàm toán học

II. Phân bố thời lượng chương trình:             

Phần 1: Java cơ bản

Bài 1

 Làm quen với ngôn ngữ Java

 • Giới thiệu chung về ứng dụng ngôn ngữ Java
 • Môi trường để lập trình Java
 • Tài liệu và giáo trình để học và thực hành Java

1h

Bài 2

 Các kiểu dữ liệu, toán tử

 • Kiểu dữ liệu
 • Toán tử và biểu thức trong Java
 • Những lưu ý khi lập trình Java sử dụng các IDE khác nhau
 • Thực hành

3h

Bài 3

Câu lệnh điều kiện

 • Câu lệnh if-else
 • Câu lệnh switch case
 • Thực hành

3h

Bài 4

 Vòng lặp

 • For
 • While
 • Do while
 • Thực hành

6h

Bài 5

 Mảng

 • Mảng một chiều
 • Mảng hai chiều
 • Thực hành

6h

    Phần 2: Java OOP

Bài 1

 • Lớp và đối tượng

3h

Bài 2

 • ArrayList

3h

Bài 3

 • Chuỗi

3h

Bài 4

 • Tính kế thừa

1h

Bài 5

 • Lớp nâng cao

1h

Bài 5*

 • Bài tập tạo lớp với các tính chất đặc trưng OOP

Tại nhà

   Phần 3: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Bài 1

 • Tổng quan về hệ quản trị CSDL

3h

Bài 2

 • Tạo bảng và liên kết bảng

3h

Bài 3

 • Các câu lệnh SQL cơ bản

3h

   Phần 4: Lập trình giao diện với Java

Bài 1

 • Tổng quan về lập trình giao diện Swing và Awt

1h

Bài 2

 • Các thành phần GUI cơ bản

2h

Bài 3

 • Layout Manager

6h

Bài 4

 • Menu và GUI nâng cao

3h

Bài 4*

 • Project cơ bản

Tại nhà

Bài 5

 • Giới thiệu về JDBC

6h

Bài 6

 • Kiến trúc MVC

3h

Bài 7

 • Project tổng quát kết thúc khóa học

Tại nhà