Facebook Live Chat
Trang chủ > Lập trình C#

Khoá học lập trình Windows Form C#

2016-01-06

C# là một ngôn ngữ lập trình bậc cao do Microsoft tạo ra. Có người nói, C# là Java của Microsoft laugh. Vì sao lại như vậy? Trước khi tạo ra ngôn ngữ lập trình này, Microsoft đã từng thử mua lại ngôn ngữ lập trình Java của Oracle, nhưng không thành công, nên "tay chơi" này đã tự tạo ra ngôn ngữ lập trình gần giống Java của riêng họ dựa trên ngôn ngữ lập trình C++ và lấy tên là C#. Microsoft đã chứng minh được khả năng của họ khi tạo ra C# mà hiện nay có rất nhiều lập trình viên trên thế giới sử dụng ngôn ngữ này để viết ứng dụng dành cho Windows, có thể chạy trên rất nhiều thiết bị không chỉ máy tính mà còn cả trên Windows Phone.

Việc học ngôn ngữ lập trình C# không khó, vì tính dễ dàng và hữu dụng của nó, người học có thể dễ dàng tạo ra sản phẩm cho riêng mình. Khóa học Lập trình ứng dụng với Windows Forms C# của Học viện ACT nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng trên nền tảng .NET, giúp học viên cách tiếp cận và phát triển các ứng dụng quản lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khoá học cũng sẽ cho học viên làm quen với hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

Mục tiêu của khoá học Windows Form C# của Học viện ACT:

 • Nắm chắc kiến thức về lập trình hướng đối tượng C#.
 • Biết cách phân tích các ứng dụng về quản lý (Quản lý thành viên, quản lý nhân viên, quản lý bán hàng, quản lý khách sạn, ...)
 • Tạo lập và quản lý cơ sở dữ liệu trên Microsoft SQL Server 2012
 • Thiết kế giao diện người dùng cho các ứng dụng quản lý
 • Lập trình truy xuất cơ sở dữ liệu sử dụng ADO.NET, Entity Framework, LINQ
 • Tạo lập các báo cáo
 • Phát triển ứng dụng trên mô hình 3 lớp
 • Đóng gói và cài đặt sản phẩm

Chương trình học của khoá học Windows Form C# của Học viện ACT (60 giờ):

 • Lập trình hướng đối tượng với C# - 20 giờ
 • Phân tích ứng dụng máy tính cá nhân - 1 giờ
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 - 9 giờ
 • Lập trình Windows Form C# - 30 giờ
 • Đồ án (làm tại nhà) - 2 tuần

Chi tiết chương trình:

Phần 1: Lập trình hướng đối tượng với C# - 20 giờ
Mục lục Số giờ
Tổng quan về .Net Framework 4.0 1
Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C# 1
Nhập xuất trong C# 2
Các câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp 2
Xây dựng lớp và các thành phần của lớp  6
Kế thừa và đa hình, lớp trừu tượng, giao diện 4
Mảng 2
Generic và Collection  1
Ngôn ngữ lập trình LINQ cơ bản  1

 

Phần 2: Phân tích ứng dụng máy tính cá nhân - 1 giờ
Mục lục Số giờ
Khảo sát ứng dụng máy tính 0.5
Lập trình ứng dụng máy tính 0.5

 

Phần 3: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 - 9 giờ
Mục Lục Số giờ
Cài đặt, kết nối vào SQL Server 2012 0.5
Sử dụng công cụ quản trị SQL Server Managerment Studio 0.5
Tổng quan ngôn ngữ lập trình T-SQL 1
Các câu lênh DDL 2
Các câu lệnh DML 2
View 0.5
Trigger 0.5

 

Phần 4: Lập trình ứng dụng với Windows Form C# 1 - 2 - 30 giờ
Mục lục Số giờ
Giới thiệu về Windows Forms 1
Tìm hiểu các control cơ bản 4
Tìm hiểu các control nâng cao 4
Xây dựng ứng dụng đa màn hình và menu 2
Giới thiệu về ADO.Net 2
Truy xuất cơ sở dữ liệu sử dụng các đối tượng ADO.Net 4
Sử dụng LINQ to SQL để truy xuất cơ sở dữ liệu 4
Sử dụng Entity Framework để truy xuất cơ sở dữ liệu 4
Tạo báo cáo và in ấn 2
Phát triển ứng dụng dựa trên mô hình 3 lớp  2
Đóng gói và cài đặt ứng dụng 1

 

Phần 5: Đồ án - 2 tuần (Hướng dẫn làm đồ án)
Mục lục Số giờ
Tạo lập cơ sở dữ liệu và xây dựng các thủ tục cần thiết cho ứng dụng 2
Xây dựng và truy xuất cơ sở dữ liệu 4
Xây dựng các màn hình nghiệp vụ 4
Tạo báo cáo và thống kê 2

Sau khi kết thúc thời gian làm đồ án, học viên sẽ được bảo vệ đồ án và tốt nghiệp khoá học.

Hình thức học tập trên Học viện ACT:

 • Học lý thuyết và thực hành trực tiếp trên phòng máy
 • Học một tuần 2 buổi, mỗi buổi 3 gi