Facebook Live Chat
Trang chủ > CCNA v6

CCNA v6 - Chuyên viên quản trị mạng quốc tế

2015-10-23

CCNA v5

Cisco Certified Network Associate (CCNA v6)

Khoá học CCNA v5 (phiên bản mới nhất hiện nay) của tập đoàn Cisco của Hoa kỳ đầu tư và xây dựng nhằm trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng. Khi kết thúc khoá học học viên có đủ tự tin tham gia các công việc như thiết kế, lắp đặt, cấu hình và bảo trì, xử lý sự cố hệ thống mạng từ một vài chục tới hàng trăm nút mạng. Chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ Quốc tế Chuyên viên Mạng Cisco - Cisco Certified Network Associate (CCNA) được công nhận trên hơn 150 nước trên toàn thế giới.

I. Đối tượng tham dự:

Chương trình dành cho những kỹ thuật viên mạng, chuyên viên phụ trách CNTT, những người chịu trách nhiệm cấu hình và hỗ trợ vận hành mạng và sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

II.  Thời lượng: 160 giờ

III. Nội dung chi tiết:

1. Introduction to Networks

Exploring the Network

- Configuring a Network Operating System

- Network Protocols and Communications

- Network Access

- Ethernet

- Network Layer

- Transport Layer

- IP Addressing

- Subnetting IP Networks

- Application Layer

- It’s a Network

 

2Routing and Switching Essentials

- Introduction to Switched Networks 

- Basic Switching Concepts and Configuration

- VLANs

- Routing Concepts

- Inter-VLAN Routing

- Static Routing

- Routing Dynamically

- Single-Area OSPF

- Access Control Lists

- DHCP

-Network Address Translation for IPv4

 

3. Scaling Networks

- Introduction to Scaling Networks

- LAN Redundancy

- Link Aggregation

- Wireless LANs

- Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF

- Multiarea OSPF

- EIGRP

- EIGRP Advanced Configurations and Troubleshooting

- IOS Images and Licensing

4Connecting Networks

Hierarchical Network Design

- Connecting to the WAN

- Point-to-Point Connections

- Frame Relay

- Network Address Translation for IPv4

- Broadband Solutions

- Securing Site-to-Site Connectivity

- Monitoring the Network

- Troubleshooting the Network